Hyundai Đông Sài Gòn

Hyundai Đông Sài Gòn

Hotline KD 24/7
0904 327 517

"Hãy đảm bảo bạn đã gọi cho Tôi trước khi ra quyết định mua xe để nhận khuyến mãi và giá tốt nhất "

Bảng giá mới nhất Tư vấn mua xe

Các điều khoản về chính sách riêng tư 

1. Giới thiệu

Chúng tôi coi việc xử lý thông tin cá nhân đúng luật và chính xác cũng quan trọng không kém những thành công trong hoạt động của chúng tôi cũng như việc duy trì sự tin tưởng của những người chúng tôi làm việc cùng. 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để làm tròn cam kết cung cấp một trải nghiệm dịch vụ chưa từng có cho khách hàng. Trong chính sách đang triển khai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. 

2. Phạm Vi Áp Dụng của Chính Sách này

Chính Sách này áp dụng cho những thông tin cá nhân của khách hàng và những cá nhân là đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc đến công tác với chúng tôi và việc sử dụng những thông tin cá nhân đó dưới mọi hình thức – cho dù là bằng lời nói, điện tử hoặc văn bản.

Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị cho người khác trong các doanh nghiệp khách sạn trực thuộc của chúng tôi, thì những tổ chức đó trước tiên phải chấp thuận chịu sự ràng buộc theo Chính Sách này đối với quá trình xử lý thông tin cá nhân của quý vị.

Mặc dù Chính Sách này được dự kiến dùng để mô tả những hoạt động xử lý thông tin với quy mô rộng lớn nhất trên toàn cầu, nhưng những hoạt động xử lý này có thể bị giới hạn thêm trong một số phạm vi quyền hạn theo giới hạn của luật pháp. Ví dụ: luật pháp của một quốc gia cụ thể có thể giới hạn những loại thông tin cá nhân chúng tôi được phép thu thập hoặc hình thức xử lý thông tin cá nhân đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi điều chỉnh các phương thức và/ hoặc chính sách nội bộ của mình để phù hợp với những yêu cầu của luật pháp địa phương.

3. Những Loại Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

·         Tên, giới tính, chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, chức danh công việc, ngày sinh và nơi sinh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thị thực của quý vị;

·         Thông tin nghỉ lại của khách hàng, bao gồm các khách sạn quý vị đã ở, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ đã mua, những yêu cầu đặc biệt đã đưa ra, theo dõi những ưu tiên dịch vụ của quý vị (bao gồm ưu tiên phòng và kỳ nghỉ), số điện thoại đã gọi và các bản fax cũng như tin nhắn đã nhận;

·         Thông tin thẻ tín dụng của quý vị, thông tin tài khoản người dùng trực tuyến, thông tin hồ sơ cá nhân hoặc mật khẩu cũng như mọi thông tin tham gia chương trình đối tác du lịch và hành khách bay thường xuyên;

·         Mọi thông tin cần thiết để thực hiện những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như điều kiện sức khỏe cần có nơi ở đặc biệt, mua sắm hàng hóa và dịch vụ);

·         Thông tin quý vị cung cấp về những ưu tiên cho hoạt động marketing của mình hoặc trong khi tham gia vào các cuộc khảo sát, thi đấu hay chương trình khuyến mại;

·         Thông tin thu thập thông qua sử dụng các hệ thống truyền hình mạch kín, thẻ quẹt và những hệ thống an ninh khác;

·         Thông tin liên hệ và những thông tin chi tiết liên quan về các tài khoản người lao động của công ty và các bên bán cũng như những cá nhân khác là đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như đại lý du lịch, người lập kế hoạch hội họp và sự kiện); và

·         Trong một số trường hợp nhất định, thông tin liên quan tới sự tín nhiệm của khách hàng.

Hầu hết thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là thông tin mà quý vị hay người nào đó là đại diện của quý vị chủ định cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể phỏng đoán về quý vị dựa trên những thông tin khác quý vị cung cấp hoặc dựa trên quá trình trao đổi với quý vị của chúng tôi, hoặc thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba.

Có thể có những trường hợp trong đó thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được coi là “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” theo luật pháp về quyền riêng tư của một số quốc gia. Những điều luật đó định nghĩa “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” là thông tin cá nhân mà từ đó chúng tôi có thể xác định hoặc suy ra nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của cá nhân, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hoặc những niềm tin khác tương tự tín ngưỡng, tư cách hội viên trong công đoàn hoặc hiệp hội chuyên môn, tình trạng sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, đời sống tình dục hoặc dữ liệu luật pháp (bao gồm thông tin về hành vi phạm tội hoặc bị cho là phạm tội). Chúng tôi chỉ xử lý “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” trong phạm vi quyền hạn của quý vị nếu và đến một giới hạn pháp luật hiện hành cho phép.

Khi quý vị đồng ý với Chính Sách này, quý vị đã đồng ý rõ ràng và bằng văn bản cho phép, đến một mức độ theo yêu cầu của luật pháp địa phương trong một số phạm vi quyền hạn, xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp cho Holiday Beach mà được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm hoặc được xem là thông tin tài chính.

4. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ một phần phù hợp thông tin cá nhân của quý vị để:

·         Cung cấp và tính phí phòng nghỉ tại khách sạn và những hàng hóa cũng như dịch vụ khác mà quý vị mua;

·         Cung cấp cho quý vị một mức độ dịch vụ tốt hơn và chú trọng tới nhu cầu cụ thể của cá nhân hơn;

·         Thực hiện những nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng với quý vị, bất cứ ai tham gia vào quá trình bố trí hành trình du lịch của quý vị (ví dụ như đại lý du lịch, nhóm tổ chức du lịch hoặc chủ lao động của quý vị) và các bên bán (ví dụ như công ty thẻ tín dụng, nhà điều hành dịch vụ hàng không và những chương trình khách hàng thân thiết khác);

·         Tiến hành nghiên cứu thị trường, những cuộc khảo sát đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và về chất lượng, hoạt động marketing trực tiếp và quảng cáo bán hàng;

·         Phản hồi những yêu cầu thông tin và dịch vụ;

·         Cung cấp vì sự an toàn và an ninh của nhân viên, khách hàng và khách công tác khác;

·         Quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung;

·         Đáp ứng những yêu cầu pháp luật và điều tiết công việc

5. Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị

Đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ luôn tiết lộ theo quy định của luật pháp hiện hành. Những trường hợp mà chúng tôi có thể tiết lộ (ngoài những thông tin được mô tả trong Phần 4 bên trên) bao gồm:

-Yêu Cầu Pháp Lý

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về quý vị nếu tòa án bắt buộc hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi xác định điều này là cần thiết hay phải tuân theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng có quyền giữ lại thông tin cá nhân đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân đó để tuân thủ những quy định và quy tắc về kế toán cũng như thuế vụ và pháp luật về việc lưu giữ các hồ sơ ghi chép cụ thể.

Tư vấn khác

.